Flowbox – Vilkår og betingelser

#yesDAYET

Vi elsker når du inviterer oss inn i dine DAY ET-øyeblikk på sosiale medier, og vi vil gjerne dele bilder du har lagt ut på Instagram i våre kanaler. Bildene vil først og fremst bli vist på de aktuelle produkt- og landingsidene på nettstedet vårt (day-et.no) og på sosiale medier som Instagram og Facebook. De kan også bli brukt i annonser på sosiale medier, nyhetsbrev og til andre kundekommunikasjons- og markedsføringsformål.


Hva betyr #yesDAYET for deg?

Ved å svare på vår forespørsel med hashtaggen #yesDAYET godtar du følgende vilkår og betingelser:

Du gir DAY ET A/S (heretter kalt "DAY ET", CVR: 40028285) en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å bruke alle bilder du har svart på med #yesDAYYET i markedsføring og reklame, inkludert våre nettsider, Instagram, Facebook, annonser på sosiale medier, nyhetsbrev og andre kundekommunikasjons- og markedsføringsformål. Dette inkluderer retten til å reprodusere, distribuere, endre og redigere bildene dine. I tillegg fraskriver du deg retten til å bli navngitt i forbindelse med bildet ditt når vi bruker det. Videre gir du DAY ET samtykke til å bruke bilder der du kan identifiseres i markedsførings- og/eller reklameøyemed, i samsvar med gjeldende markedsføringsregler.

Du samtykker til og gir DAY ET A/S tillatelse til å bruke bildene dine med hashtaggen #yesDAYET som kan inneholde personopplysninger. DAY ET vil bruke bildene til markedsføringsformål inntil du trekker tilbake samtykket som nærmere beskrevet i vilkårene og personvernerklæringen som du har lest og aksepterer.


Hva må du sjekke før du bruker hashtaggen #yesDAYYET?

Vi krever at du bekrefter følgende:
- Du eier alle rettigheter til bildene dine.
- Eventuelle andre personer som vises på bildene dine, har gitt deg tillatelse til å overføre rettighetene som beskrevet ovenfor.
- Du er minst 18 år gammel eller har foreldrenes samtykke, og DAY ETs bruk av bildene dine vil ikke krenke noen tredjeparts rettigheter eller noen lov.

Det er underforstått at DAY ET ikke er forpliktet til å kompensere deg for bruken av bildene dine og de immaterielle rettighetene som er knyttet til nevnte bruk i henhold til åndsverkloven. Ved å akseptere disse vilkårene fritar du DAY ET og alle personer som handler hos DAY ET for alle krav, uansett art, i forbindelse med bruk av bildene som beskrevet ovenfor. Når det gjelder personvern og databeskyttelse, er du velkommen til å kontakte oss på: hello@day-et.com.

Flowbox er vår leverandør for publisering av bildene dine i våre kanaler. Som databehandler mottar Flowbox personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med databehandleravtalen.

Disse vilkårene og betingelsene reguleres av og tolkes i samsvar med dansk rett. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, kan henvises til Dansk Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Eventuelle fortsatte tvister kan deretter henvises til Forbrukerklagenævnet eller domstolene i Danmark.

Vil du at bildene dine skal slettes? Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til å dele bildene dine med DAY ET, kan du kontakte oss ved å klikke på "i"-ikonet i nedre venstre hjørne av det delte bildet på nettstedet vårt. Ikonet leder deg til et skjema der du kan sende inn en forespørsel om å trekke tilbake samtykket. Du kan også kontakte oss på hello@day-et.com.


Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på hello@day-et.com.