MAKE TOMORROW MATTER

Vi identifiserer oss ikke som en bærekraftig merkevare. I stedet har vi forpliktet oss til å gjøre morgendagen viktig ved å ta ansvar for den verdenen vi lever i. Vi er ikke perfekte, men vi anstrenger oss for å være den beste versjonen av oss selv og ta bedre valg hver dag for å jobbe for en bedre morgendag.

Vi ønsker å være en relevant, formålsdrevet merkevare ved å holde fast ved vår bærekraftige ambisjon: å utvikle en relevant, transparent og ansvarlig virksomhet gjennom et informert og inspirert fellesskap ved å være nysgjerrige, modige og stadig utfordre status quo.

Hos DAY ET har vi en helhetlig tilnærming til det å være en ansvarlig merkevare. Enten det dreier seg om radikal åpenhet i leverandørkjeden, materialvalg eller endringer på hovedkontoret for å redusere miljøavtrykket vårt. Det som betyr noe, er den totale effekten av alle valgene vi tar, store og små, hver dag.

Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for DAY ET. Ved å gi mer innsikt i prosessene og metodene våre ønsker vi å gjøre det enklere å ta informerte valg i hverdagen og inspirere og utdanne samfunnet vårt til å ta mer ansvarlige valg.

RESPONSIBILITY REPORT 2022

Vår Responsibility Report 2022 er den første i sitt slag. Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for DAY ET. Ved å gi mer innsikt i prosessene og metodene våre ønsker vi å forenkle informerte valg i hverdagen og inspirere og utdanne samfunnet vårt til å ta mer ansvarlige valg. Vårt fremtidige mål er å publisere en årlig ansvarsrapport for å vise fremdriften i vårt bærekraftige fokus for offentligheten.

Denne rapporten er bygget opp rundt vår tilnærming til ESG-arbeidet. ESG står for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring og er de tre pilarene i vårt rammeverk for samfunnsansvar, og representerer de overordnede områdene vi jobber med.

Utforsk vår Responsibility Report 2022 her.

MENNESKERETTIGHETER

Det er vårt ansvar å sikre at de som legger ned stor innsats for å lage våre fantastiske produkter, blir behandlet ansvarlig og respektfullt. Dette manifesteres i vår etiske retningslinjer som følger FNs retningslinjer og menneskerettighetserklæringen, og er basert på rammeverket som er gitt av Danish Fashion & Textiles (DM&T).

Disse prinsippene er beskrevet i vår menneskerettighetspolicy for å sikre at det er en klar forståelse av våre etiske verdier og prinsippene vi ønsker å opprettholde gjennom hele vår forsyningskjede når det gjelder menneskerettigheter og miljøansvar. Vår menneskerettighetspolicy gjennomgås årlig. I tillegg til vår menneskerettighetspolicy støtter vi i hovedsak BSCI-initiativet, hvor 75% av våre direkte leverandører er BSCI-sertifiserte.

POLICIES

Som moteselskap er vi klar over at vi skaper en lang verdikjede. Derfor er det viktig at alle forretningspartnere i DAY ETs leverandørkjede - som enten leverer prosesser eller komponenter til produktene våre - forstår og etterlever DAY ETs verdier og standarder. For å organisere dette har vi utviklet retningslinjene nedenfor.

Alle leverandører på nivå 1 har signert retningslinjene og er bedt om å videreformidle dem til underleverandører for å sikre at de også overholder DAY ETs retningslinjer.

Les mer om retningslinjene våre her:

Code of Conduct

Climate and Environment policy

Affirm Groups Restricted Substance List

Human Rights Policy

Animal Welfare Policy