Make Tomorrow Matter

Vi identifiserer ikke oss selv som et bærekraftig varemerke. I stedet er vi opptatt av å gjøre morgendagen viktig ved å ta ansvar for den verden vi lever i. Vi er ikke perfekte, men vi streber etter å være den beste versjonen av oss selv, og vi tar bedre valg hver dag for å jobbe for en bedre fremtid. Vi har som mål å være en relevant, formålsdrevet merkevare ved å holde fast ved vår bærekraftige ambisjon: å utvikle en relevant, transparent og ansvarlig virksomhet gjennom et informert og inspirert fellesskap, ved å være nysgjerrige, modige og hele tiden utfordre status quo.

Hos Day Et har vi en helhetlig tilnærming til det å være en ansvarlig merkevare. Enten det dreier seg om radikal åpenhet i leverandørkjeden, materialvalg eller endringer på hovedkontoret for å redusere miljøavtrykket vårt. Det som betyr noe, er den totale effekten av alle valgene vi tar, store og små, hver dag.

Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for Day Et. Ved å gi mer innsikt i prosessene og metodene våre ønsker vi å gjøre det enklere å ta informerte valg i hverdagen og inspirere og utdanne samfunnet vårt til å ta mer ansvarlige valg.

Global Recycled Standard

Day Et er sertifisert i henhold til GRS-standarden sertifisert av Control Union, lisensnummer 1035592. Day Et har vært sertifisert siden desember 2021.

Global Recycled Standard (GRS) verifiserer prosentandelen resirkulert materiale og sporer det fra resirkuleringsbedriften til sluttproduktet.

Produkter som er sertifisert i henhold til Global Recycled Standard (GRS), inneholder resirkulert materiale som har blitt uavhengig verifisert på hvert trinn i leverandørkjeden, fra resirkuleringsanlegget til sluttproduktet. I tillegg har de sertifiserte anleggene oppfylt sosiale, miljømessige og kjemiske krav i alle ledd av leverandørkjeden.

Responsibility Report

Vi er stolte av å presentere vår Responsibility Report 2022. Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for Day Et. Ved å gi mer innsikt i våre prosesser og metoder ønsker vi å gjøre det enklere å ta informerte valg i hverdagen og inspirere og utdanne samfunnet vårt til å ta mer ansvarlige valg. Vårt fremtidige mål er å publisere en årlig ansvarlighetsrapport for å vise fremdriften i vårt bærekraftige fokus for offentligheten.

Denne rapporten er bygget opp rundt vår tilnærming til ESG-arbeidet. ESG står for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring og er de tre pilarene i vårt rammeverk for samfunnsansvar, og representerer de overordnede områdene vi jobber med.

Les vår Responsibility Report 2022 her.

Menneskerettigheter

Det er vårt ansvar å sikre at de menneskene som legger ned en stor innsats for å lage de fantastiske produktene våre, blir behandlet på en ansvarlig og respektfull måte. Dette kommer til uttrykk i våre etiske retningslinjer, som følger FNs veiledende prinsipper og menneskerettighetserklæringen, og som er basert på rammeverket fra Danish Fashion & Textiles (DM&T).

Disse prinsippene er beskrevet i våre retningslinjer for menneskerettigheter, for å sikre at det er en klar forståelse av de etiske verdiene og prinsippene vi ønsker å opprettholde i hele leverandørkjeden når det gjelder menneskerettigheter og miljøansvar. Våre retningslinjer for menneskerettigheter revideres hvert år. I tillegg til retningslinjene for menneskerettigheter støtter vi oss hovedsakelig på BSCI-initiativet, og 75 % av våre direkte leverandører er BSCI-sertifisert.

Policies

Som moteselskap er vi klar over at vi skaper en lang verdikjede. Derfor må alle forretningspartnere i Day Ets leverandørkjede - som enten leverer prosesser eller komponenter til produktene våre - forstå og etterleve Day Ets verdier og standarder. For å sikre dette har vi utviklet retningslinjene nedenfor.

Alle leverandører på nivå 1 har signert retningslinjene, og vi ber dem videreformidle dem til sine underleverandører for å sikre at de også oppfyller Day Ets krav.

Les mer om retningslinjene våre her:

Code of Conduct

Climate and Environment policy

Affirm Groups Restricted Substance List

Human Rights Policy

Animal Welfare Policy